Design av årsrapport for Norske Skog 2015 (nr. 1 og gull i årets Farmandpris)